90 дневно предизвикателство за писане-Библия
Ако искате да започнете да четете писанията си всеки ден, чудесен начин да започнете е да участвате в 90-дневно предизвикателство за четене. Това ви помага да придобиете навика да ежедневно да четете и вие също ще можете да преминете през цял обем писания през това време.

Ще се изумите колко много ще успеете да постигнете, като вземете 90-дневно предизвикателство. Ето график, за да продължите предизвикателството си днес.

БИБЛИЯТА

Ден 1: Битие 1: 1 до Битие 16:16
Ден 2: Битие 17: 1 до Битие 28:19
Ден 3: Битие 28:20 до Битие 40:11
Ден 4: Битие 40:12 до Битие 50:26
Ден 5: Изход 1: 1 до Изход 15:18
Ден 6: Изход 15:19 до Изход 28:43
Ден 7: Изход 29: 1 към Изход 40:38
8 ден: Левит 1: 1 до Левит 14:32
Ден 9: Левит 14:33 до Левит 26:26
Ден 10: Левит 26:27 до Числа 8:14
Ден 11: Числа 8:15 до Числа 21: 7
Ден 12: Числа 21: 8 до Числа 32:19
Ден 13: Числа 32:20 до Второзаконие 7:26
Ден 14: Второзаконие 8: 1 до Второзаконие 23:11
Ден 15: Второзаконие 23:12 до Второзаконие 34:12
Ден 16: Иисус Навин 1: 1 до Исус Навин 14:15
Ден 17: Иисус Навин 15: 1 за Съдии 3:27
Ден 18: Съдии 3:28 до съдии 15:12
Ден 19: Съдии 15:13 до 1 Самуил 2:29
Ден 20: 1 Самуил 2:30 до 1 Самуил 15:35
Ден 21: 1 Самуил 16: 1 до 1 Самуил 28:19
Ден 22: 1 Самуил 28:20 до 2 Самуил 12:10
Ден 23: 2 Самуил 12:11 до 2 Самуил 22:18
Ден 24: 2 Самуил 22:19 до 1 Царе 7:37
25 ден: 1 Царе 7:38 1 Царе 16:20
26 ден: 1 Царе 16:21 до 2 Царе 4:37
Ден 27: 2 Царе 4:38 до 2 Царе 15:26
Ден 28: 2 Царе 15:27 до 2 Царе 25:30
Ден 29: 1 Летописи 1: 1 до 1 Летописи 9:44
Ден 30: 1 Летописи 10: 1 до 1 Летописи 23:32
Ден 31: 1 Хроники 24: 1 до 2 Хроники 7:10
Ден 32: 2 Хроники 7:11 до 2 Хроники 23:15
Ден 33: 2 Хроники 23:16 до 2 Хроники 35:15
Ден 34: 2 Хроники 35:16 до Езра 10:44
Ден 35: Неемия 1: 1 до Неемия 13:14
Ден 36: Неемия 13:15 до Йов 7:21
37 ден: Йов 8: 1 до Йов 24:25
Ден 38: Йов 25: 1 до Йов 41:34
Ден 39: Йов 42: 1 към Псалми 24:10
Ден 40: Псалми 25: 1 до Псалми 45:14
Ден 41: Псалми 45:15 до Псалми 69:21
Ден 42: Псалми 69:22 Псалми 89:13
Ден 43: Псалми 89:14 до Псалми 108: 13
Ден 44: Псалми 109: 1 до Псалми 134: 3
Ден 45: Псалми 135: 1 към Притчи 6:35
Ден 46: Притчи 7: 1 до Притчи 20:21
Ден 47: Притчи 20:22 към Еклисиаст 2:26
Ден 48: Еклесиаст 3: 1 към Песен на Соломон 8:14
Ден 49: Исая 1: 1 до Исая 13:22
Ден 50: Исая 14: 1 до Исая 28:29
Ден 51: Исая 29: 1 за Исая 41:18
52 ден: Исая 41:19 до Исая 52:12
Ден 53: Исая 52:13 до Исая 66:18
Ден 54: Исая 66:19 до Йеремия 10:13
Ден 55: Йеремия 10:14 за Еремия 23: 8
56 ден: Йеремия 23: 9 до Еремия 33:22
Ден 57: Йеремия 33:23 за Еремия 47: 7
Ден 58: Йеремия 48: 1 до Плач 1:22
Ден 59: Плач 2: 1 към Езекил 12:20
60-ти ден: Езекил 12:21 до Езекил 23:39
Ден 61: Езекил 23:40 до Езекил 35:15
62 ден: Езекиил 36: 1 до Езекил 47:12
63 ден: Езекил 47:13 до Даниил 8:27
Ден 64: Даниил 9: 1 за Осия 13: 6
65 ден: Осия 13: 7 до Амос 9:10
Ден 66: Амос 9:11 до Наум 3:19
Ден 67: Авакум 1: 1 до Захария 10:12
Ден 68: Захария 11: 1 до Матей 4:25
Ден 69: Матей 5: 1 до Матей 15:39
Ден 70: Матей 16: 1 до Матей 26:56
Ден 71: Матей 26:57 до Марк 9:13
Ден 72: Марк 9:14 до Лука 1
73-и ден: Лука 2: 1 до Лука 9:62
Ден 74: Лука 10: 1 до Лука 20:19
75 ден: Лука 20:20 до Йоан 5:47
Ден 76: Йоан 6: 1 до Йоан 15:17
Ден 77: Йоан 15:18 до Деяния 6: 7
Ден 78: Деяния 6: 8 до Деяния 16:37
Ден 79: Деяния 16:38 до Деяния 28:16
Ден 80: Деяния 28:17 за Римляни 14:23
Ден 81: Римляни 15: 1 до 1 Коринтяни 14:40
Ден 82: 1 Коринтяни 15: 1 до Галатяни 3:25
Ден 83: Галатяни 3:26 до Колосяни 4:18
Ден 84: 1 Солунци 1: 1 до Филимон 25
Ден 85: Евреи 1: 1 до Яков 3:12
Ден 86: Яков 3:13 до 3 Йоан 14
Ден 87: Юда 1 до Откровение 17:18
Ден 88: Откровение 18: 1 до Откровение 22:21
Ден 89: Допълнителен ден за догонване
Ден 90: Допълнителен ден за догонване

Инструкции Видео: (THRIVE Bulgarian) ПРОЦЪФТЯВАНЕ Как ще го постигнем? (Март 2023).