Органи за маркиране и международни символи

Органи за маркиране и международни символи

Как изглеждаЧислен кодАлфа код
! !
" " "
# #
$ $
% %
& & &
' '
( (
) )
* *
+ +
, ,
- -
. .
/ /
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
: :
; ;
< < <
= =
> > >
? ?
@ @
А А
B B
° С ° С
д д
E E
F F
G G
Н Н
аз аз
J J
K K
L L
М М
н н
О О
P P
Q Q
R R
С С
T T
U U
V V
W W
х х
Y Y
Z Z
[ [
\ \
] ]
^ ^
_ _
` `
а а
б б
° С ° С
д д
д д
е е
г г
з з
аз аз
к к
к к
л л
m m
н н
о о
р р
р р
R R
с с
T T
ф ф
V V
w w
х х
ш ш
Z Z
{
}
~ ~
– –
— —
Œ Œ Œ
œ œ œ
Š Š Š
š š š
Ÿ Ÿ Ÿ
ˆ ˆ ˆ
˜ ˜ ˜

Инструкции Видео: Official "Tell the World" Feature Film (Април 2024).