Синдром на средно дете
Syn-drome: - съществително име
1. Психиатрия. група симптоми, които заедно са характерни за специфично разстройство, заболяване или други подобни.
2. Предсказуем, характерен модел на поведение, действие и т.н., който има тенденция да се проявява при определени обстоятелства

Това е често срещана фраза, особено в родителските кръгове, но какво точно представлява синдромът на средното дете? Цялата концепция за симптоматично или характерно поведение, тъй като е свързана с реда за раждане, може да бъде кредитирана на Алфред Адлер, единственият колега на Зигмунд Фройд. Въпреки това, да се определи дете, родено между първородните и братята им братя и сестри, като такова, което може да е пристанище разстройство, болест или други подобни просто от мястото им в реда за раждане опровергава намерението на теорията за заповедта за раждане на Алфред Адлер, както е описано в неговите статии в списанието от 1937 г. Освен това е причина да се определи поведението на дете на средна рода като предсказуем, характерен модел поради реда на тяхното раждане, също е подвеждащ. Следователно въпросът става, има ли наистина такова нещо като синдром на средно дете? Ако има, може би това е резултат от измисления „Синдром на родителство на средно дете“, тъй като поведението на детето, според теорията на Адлер, е в зависимост от ситуацията, в която се ражда.

Ако родител на средно дете е зает с всички житейски отговорности, те може да не са в състояние да отделят вида концентриран родителски фокус, който са имали с първородния, който може да се развали заради него, За разлика от тях, с остаряването им и появата на повече деца, липсата на родителска насоченост изглежда е от полза за най-малките, които често са обвинявани в „бягство от всичко“ и които може да се развали заради него, За съжаление, средното дете или децата изглежда не получават забележима полза от променящата се динамика в домакинството и те могат да се чувстват пренебрегнати, пренебрегвани или незначителни, но със сигурност не са разглезени. Въпреки това, средно дете, което показва характеристиките на синдрома на средното дете, може да отразява средата на семейството, което е продиктувано от родителите.

Това означава ли, че родителите обичат по-малко средното дете? (Разбира се, че не, но средното дете може да се чувства така). Дали защото имат синдром като разстройство или заболяване? (Не по правило). Възможно ли е реакция на родителско поведение да се проявява при определени обстоятелства? ( Разбира се!). Как детето се справя с обстоятелствата, изложени от родителя, е това, което обозначава, че детето има „синдром“ и може би това не е честно спрямо детето.

И така, какво трябва да прави един родител, когато срещне „синдрома на средното дете“? Може да бъде толкова сложно, колкото и промяната на родителските стилове. Или би могло да бъде просто да си зададат въпроса, ако се почувстват пренебрегнати от близките си, какво биха искали да правят техните близки, за да им помогнат да се почувстват по-добре?

Както винаги, родителите трябва да следват основите на родителството като:

1- Уверете се, че сте последователни един по един път с всяко дете
2- Започнете комуникация и информирайте какво се случва и какво е важно в живота на детето
3- Показване на безусловна любов, като става ясно, че поведението на детето е проблемът, а не самото дете.
4- Попълнете празното (вие най-добре познавате детето си). Какво би помогнало на връзката между родител и дете?

Дали синдромът на средното дете е признат или не в психологическата общност (много професионалисти го отхвърлят) не е толкова важно, колкото родителите да се обърнат към свързаното поведение. Трябва да се предприемат стъпки за разрешаване на основните проблеми и както винаги, когато е необходимо, да се потърси външна професионална помощ.

Само за забавление вземете теста за поръчка за раждане

Инструкции Видео: Олеле, ДЕЦАТА готвят ???? Живот със Синдром на Даун (Април 2021).