GINA подписа закон
Обсъждан в Конгреса повече от 13 години, Законът за недискриминация на генетичната информация (GINA) беше окончателно подписан в закона на 21 май 2008 г.

Какво означава това за пациентите с рак на гърдата, тези в риск и техните семейства? Всъщност малко. Ако сте тествали положително за мутацията на гена на BRCA или смятате, че имате генетичен фактор за риск от рак на гърдата, но сте се страхували да не бъдете тествани, този закон трябва да намали някои от вашите страхове.

По-конкретно, законът ще има следното въздействие:

Доставчиците на здравно осигуряване не могат:

- Ограничете записването въз основа на генетична информация
- Коригирайте премиите въз основа на генетична информация
- Да ви бъде предоставена генетична информация преди записването

GINA се прилага за всички здравноосигурителни програми, независимо дали са частни или се управляват от държавна или федерална агенция.

Работодателите не могат:

- Вземете решения за наемане въз основа на генетична информация
- Вземете компенсационни решения въз основа на генетична информация
- Споделете генетична информация, с която разполагате

GINA се прилага за работодатели, агенции по заетостта, организации на труда и програми за обучение.

Очаква се разпоредбите за здравно осигуряване да влязат в сила и да влязат в сила до 12 месеца, а разпоредбите за заетост - до 18 месеца.

Много държави вече имат законодателство, което защитава хората от дискриминация въз основа на генетична информация. GINA обаче предоставя единна насока, на която да разчитате, когато вземате решения относно генетичния скрининг. Националните агенции, които помагат на хората да вземат тези решения, също ще имат по-лесно време да работят с една универсална доктрина, вместо да се налага да бъдат в крак със законите на всяка държава.

Дискриминацията е основната причина хората да изберат да не се подлагат на генетични тестове; по този начин, ползите от този закон са огромни. Само при рак на гърдата се изчислява, че пациент, който тества положително за мутацията на BRCA и избира профилактична операция, намалява риска от смърт с до 90% - много убедителна статистика. Здравните специалисти в цялата страна се надяват, че този закон ще насърчи хората сериозно да обмислят генетично изследване, ако са изложени на риск от определени заболявания. Те се надяват да се наблюдава промяна в превенцията на заболяването чрез подходящо генетично тестване.

И все пак генетичното тестване е много лично решение и не е подходящо за всички. Резултатите от теста * очевидно * могат да имат последици, които променят живота. Това е решение, което ще искате да вземете с подкрепата на вашия здравен професионалист и съветник, специално обучен в генетично консултиране.

Коалицията за генетична справедливост и СИЛА бяха от съществено значение за приемането на този законопроект. За повече информация относно генетичните тестове като цяло, както и по-специално по отношение на рака на гърдата, моля, вижте техните връзки по-долу.
Инструкции Видео: Law & Order: Special Victims Unit Season 21 Teaser | Rotten Tomatoes TV (Март 2024).