Лесен принтер за игри в стил Sudoku # 32586
По-долу е безплатна онлайн игра на номера в стил Судоку, използваща мрежа от 9x9. Това е лесна версия на играта - опитайте се да научите как играта работи! Тази игра е ръчно създадена от Lisa Shea.

Това е удобната за принтера версия на пъзела - тя НЕ може да ви покаже решението. Гарантирано е правилното отпечатване на всеки принтер. Използвайте "версията за принтера", за да печатате без реклами - като използвате връзката под статията. За да получите решението на този пъзел, използвайте основната версия на Sudoku Puzzle # 32586.

7 8 9  1  2  3  4 5 6
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
4 5 6  7  8  9  1 2 3
8  9  1 2 3 4 5  6  7
 2  3  4  5  6  7  8  9  1 
5  6  7 8 9 1 2  3  4
9 1 2  3  4  5  6 7 8
 3  4  5  6  7  8  9  1  2 
6 7 8  9  1  2  3 4 5


Правила и информация на Sodeku

Инструкции Видео: Python Sudoku Solver - Computerphile (Февруари 2024).