Как да изчислим стойността на парите във времето
За много хора определянето на финансова цел е сравнително просто. Ние знаем какво искаме, но да стигнем дотам е предизвикателството. Поемането на контрол върху нашите финанси също изисква лична инициатива и решителност да поемем контрола над нашето време. За щастие, финансовите изчисления могат да ни помогнат да постигнем и двете цели. Финансовите изчисления са неразделен аспект на финансовото планиране; те са инструментите, които можем да използваме за изготвяне на собствени финансови „пътни карти“.

Едно от най-основните инвестиционни изчисления във финансите и финансовото планиране е формулата за изчисляване на стойността на парите във времето. Всъщност времето може да бъде най-големият ни съюзник в планирането и постигането на финансови цели.

Ето една лесна, многоцелева формула, която може да се използва за разбиране на стойността на парите във времето, когато лихвеният процент (или възвръщаемостта) се усложнява. Както бързо ще разберете, това изчисление може да бъде използвано за почти всяка финансова цел (т.е. спестяване за вашия първи дом, ваканционен имот, кола или друга специална покупка). Въпреки това е особено полезно за пенсионно планиране.

Изчислението: PV = FV ÷ (1+ r)T

PV = настояща стойност
FV = бъдеща стойност
r = норма на възвръщаемост
t = време (брой години)

Например: каква е конкретната сума пари, която трябва да инвестирате в момента, за да постигнете целта да натрупате 100 000 долара за 8 години при 10% възвръщаемост? Предполага се, че "r" ще бъде постоянен по време на периода. Ето как работи формулата.

PV = FV ÷ (1 + с)T

FV = $ 100 000
r = 10% (10% е 0,10)
т = 8
(1 + с)T=(1.10)8
PV =?

PV = 100,000 ÷ (1.10)8
1.108=2.1435888

100,000÷2.1435888
= 46 651 чрез закръгляне (46 650 738)
Сумата, необходима за инвестиране, е 46 651,00 долара.

Кръстосаната проверка на отговора може лесно да се извърши чрез пренареждане на формулата.
FV = PV (1 + с)T

FV = 46 651 (1.10)8

FV = 46651 (2.1435888)
= 100 000,56 или приблизително 100 000 долара

Разширението на тази илюстрация може да се използва за демонстриране на обратната връзка между числовата стойност на "r" (т.е. процент на лихва или процент на възвръщаемост или процент на отстъпка) и настоящата стойност (PV) на плащане (FV ) да се получи в бъдеще.

Ако приемем, че:

R = 5%
FV = $ 100 000
t = 8 години

PV = $ 100 000 ÷ (1.05)8
(1.05)8 =1.4774554

100,000÷1.4774554=67,683.94
= 67 684 долара (чрез закръгляне)

Кръстосана проверка на отговора:

67,684x1,4774554 = 100 000,09 или чрез закръгляване, 100 000 USD

Ако "r" намалее (в нашите два примера, от 10% до 5%), PV на FV се увеличава (от 46 651 на $ 67 684).

Ако "r" се увеличи от (5% до 10%), PV на FV намалява (от $ 67 684 на $ 46 651).

Специална забележка:

Тези взаимоотношения имат много практично приложение, ако искаме да разберем връзката между цените на облигациите на финансовия пазар и промените в лихвения процент. Винаги, когато лихвеният процент се променя, това води до промяна на пазарната цена на дадена облигация. Следните два извода са полезни.

Ако лихвеният процент намалее, пазарната цена на облигацията ще се увеличи.

Ако лихвеният процент се увеличи, пазарната цена на облигацията ще намалее.


Инструкции Видео: Спестяванията и промяната в стойността на парите във времето (Може 2024).